Rekrutacja przedłużona do 28.10.2018

Executive
Master of Business Administration

Zasady rekrutacji

#educationforsuccess

Kandydaci na studia Executive MBA w Collegium Humanum w Warszawie i Apsley Business School w Londynie muszą posiadać odpowiedni poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.

Rekrutacja do 28.10.2018

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez Collegium Humanum lub notarialnie kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych)
 • Curriculum Vitae
 • list motywacyjny
 • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania)
 • zdjęcie w formacie legitymacyjnym (35×45)
 • dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe lub kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • potwierdzenie wniesienia opłaty za studia (opłata za I semestr lub opłata roczna)

Podstawą przyjęcia na studia MBA na poziomie Executive jest:

 • rejestracja w systemie rekrutacji on-line 
 • dostarczenie wymaganych dokumentów
 • rozmowa kwalifikacyjna

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Programu Executive MBA – pocztą lub osobiście i umówić się telefonicznie na rozmowę kwalifikacyjną.

Etapy rekrutacji

Przygotowanie wymaganych dokumentów

Rejestracja on-line

Wniesienie opłaty za studia na rachunek uczelni

Dostarczenie dokumentów i umówienie daty rozmowy kwalifikacyjnej