tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive
Master of Business Administration

Programu a organizácie

PROGRAM A OPRÁVNENIA

Trvanie: 2 semestre, 60 ECTS

 • Obchodné právo (daňové, pracovné, ekonomické)
 • Rokovania, vyjednávania v podnikaní
 • Manažérska psychológia a vedenie
 • Marketing
 • Riadenie majetku štátu
 • Riadenie podnikov
 • Strategické riadenie
 • Zmena riadenia
 • Projektový manažment
 • Riadenie talentov a ľudských zdrojov
 • Komunikácia a networking (Public Relations, Social Media a Brand Management)
 • Manažérska ekonomika
 • Vedenie a koučovanie
 • Právna zodpovednosť členov správnej rady (CEO), finančných riaditeľov (CFO) a členov dozorných rád
 • Podniková etika a CSR
 • Etiketa a savoir vivre v podnikaní

DODATOČNÉ OPRÁVNENIA

V rámci školení a fakultatívnych modulov je možné získať dodatočné oprávnenia:

 • Interný audítor systému riadenia kvality podľa požiadaviek normy PN-EN ISO 9001:2015
 • Interný audítor systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017
 • Úradník pre ochranu údajov

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Varšava, Poľsko
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku