logo collegium humanum

Executive Master
of Business Administration MBA

#VZDELAVANIEPREUSPECH

PRIHLASOVANIE 2022/2023

Medzinárodné štúdium Executive MBA je určené riadiacim pracovníkom na vrcholovej úrovni, členom orgánov štatutárnych spoločností obchodného práva a správy štátneho majetku, riaditeľom obchodných spoločností, manažérom alebo tým, ktorí chcú zastávať riadiace funkcie, s cieľom čo najlepšieho využitia ich poznatkov a zručností v rôznych oblastiach obchodu.

Študijný program Executive MBA prebieha podľa najvyšších štandardov prestížnej Association of MBA’s and Business Graduates Association (Londýn, Veľká Británia), ku ktorej patrí aj Collegium Humanum.

Absolventi MBA získavajú po ukončení postgraduálneho štúdia Executive MBA konkurenčnú prevahu a zvyšujú svoju hodnotu a atraktivitu na trhu práce.

Medzinárodné štúdium Executive MBA je určené riadiacim pracovníkom na vrcholovej úrovni, členom orgánov štatutárnych spoločností obchodného práva a správy štátneho majetku, riaditeľom obchodných spoločností, manažérom alebo tým, ktorí chcú zastávať riadiace funkcie, s cieľom čo najlepšieho využitia ich poznatkov a zručností v rôznych oblastiach obchodu.

Absolventi štúdia Executive MBA na Collegium Humanum sú vo svojom odbore úspešnými renomovanými špecialistami.

Moduly programu Executive MBA vyplývajú z potrieb manažérskej praxe a v systéme case study ich realizujú významní a skúsení špecialisti z praxe z Poľska, ako aj zo zahraničia.

#VZDELAVANIEpreUSPECH

OCENENÍ SVETOVÝMI ORGANIZÁCIAMI

Partneri a akreditácie

flaga wielkiej brytanii
business graduates association

Patríme do ASSOCIATION OF MBA & BGA V LONDÝNE

flaga wielkiej brytanii

Apsley Business School in London

flaga wielkiej brytanii
aoec poland
iaoc logo
złote logo collegium humanum

6 dôvodov, pre ktoré sme lídrom
na trhu vzdelávania

studia mba

01Študijné programy

Organizujeme stacionárne aj on-line štúdium v celom Poľsku aj v Európe

studia mba

02Prednášajúci

Skúsené a profesionálne kádre z praxe

studia mba

03Široká ponuka dofinancovania

Možnosť využitia štúdia dofinancovaného zvonku

studia mba

04Získanie vysokej kvalifikácie

Získanie kvalifikácie pre kandidátov na členov štatutárnych a dozorných orgánov spoločností s majetkovou účasťou štátu

studia mba

05Konkurenčné ceny

Ponúkame najvyššiu kvalitu vzdelávania za dostupné ceny

studia mba

06Svetové akreditácie

Štúdia a diplomy kryté zahraničnými certifikátmi partnerov

POČAS ŠTÚDIA MBA, DBA A LL.M. JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ DODATOČNÉ KVALIFIKÁCIE A DIPLOMY:

Dodatočné moduly a kvalifikácie

ciągnik rolniczy

Roľnícke kvalifikácie – Manažment v agropodnikaní

(v súlade s poľským čl. 6 zák. 2 bod 2 lit. c zákona, dňa 11 apríla 2003 O formovaní poľnohospodárskeho systému (v neskoršom znení).

mężczyzna

Riadenie rizík v IT

(v súlade s ISO 31000).

praca komputerowa

Master of Public Administration (MPA) – Verejná správa

górnictwo

Dohľad pohybu v ťažobných banských spoločnostiach

(v súlade s Nariadením poľského ministra životného prostredia zo dňa 2 augusta 2016 O kvalifikácii v oblasti baníctva a banskej záchrany).

asystentka

Master of Public Health (MPH) – Verejné zdravie

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

menedżer finanse i rachunkowość

Manažér pre financie a účtovníctvo

konsultacja

Manažér pre internetový marketing

biznes woman

Manažér Personal Branding a Public Relations

haccp

Manažér pre tím HACCP

V súlade s nariadením č. 852/2004 Európskeho parlamentu a Rady EÚ zo dňa 29. apríla 2004 o hygiene potravín

samolot na lotnisku

Manažér pre riadenie v turistike

odprawa zespołu

Manažér pre osvetu – Organizácia a riadenie osvety

Nariadenie poľského MEN z 27.10.2009 – plnenie funkcie riaditeľa školy, materskej školy a osvetového centra

compliance manager

Compliance Manger

notatki

Manažér pre Design Thinking

audyt

Manažér pre Controling a Audit

menedżer

Manažér pre financie, personalistiku a odmeňovanie

miasto

Manažér pre bezpečnosť

laboratorium

Manažér pre monitoring a realizáciu klinických výskumov

psychotraumatologia

Psychotraumatológ

(Nariadenie poľského MPiPS zo dňa 7.08.2014)

rozmowa telefoniczna

Splnomocnenec pre ochranu utajovaných informácií

przemysł zbrojeniowy

Interný audítor zbrojárskeho priemyslu

(podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001-2015).

modelowanie procesów biznesowych

Modelovanie podnikateľských procesov

(v súlade so štandardmi BPMN – ISO/IEC 19510).

przeprowadzanie audytu

Interný audítor potravinárskeho priemyslu a krmív

podľa požiadaviek IFS a GMP+

haccp

Audítor a zástupca ISO2200 a HACCP

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Interný audítor systému manažérstva kvality

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Interný audítor systému manažérstva bezpečnosti informácií

podľa požiadaviek PN-EN ISO 9001:2015

odcisk palca

Inšpektor ochrany osobných údajov (IOD)

(v súlade s čl. 37 zák. 5 RODO-Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/)

lekarz

Riaditeľ subjektu poskytujúceho zdravotnú starostlivosť – Manažment poskytovania zdravotnej starostlivosti

(v súlade s poľským čl. 46 zák. zo dňa 15 apríla 2011 r. O zdravotníckej činnosti (Dz. U. 2011 č. 112 poz. 654).

Predošlé
Ďalšie

Vstúp do našej spoločnosti

Prihlás sa už dnes na prestížne štúdium MBA

Zavolajte nám

Collegium Humanum

al. Jerozolimskie 133A, 02-304 Varšava
IČO 381457997
DIČ PL5252765348
Číslo 383 v registri neverejných univerzít Ministerstva vedy a vysokého školstva v Poľsku