Executive Master
of Business Administration MBA

#educationforsuccess

НАБОР ПЕРСОНАЛА 2020/2021

ДО 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Постдипломное обучение Executive Master of Business Administration (MBA), организуемое Collegium Humanum – Варшавский университет менеджмента и Apsley Business School в Лондоне, является одной из самых престижных и узнаваемых в мире управленческих квалификаций, предназначенных для людей, открытых на личное развитие лидерских качеств и достижения успеха в различных областях управления и бизнеса.

Программа обучения Executive MBA позволяет эффективно дополнить академическое образование и развивать практические навыки в области управления и контроля

Выпускники по окончании постдипломного обучения Executive MBA получают конкурентное преимущество и повышают свою значимость и привлекательность на рынке труда.

Executive MBA предназначено прежде всего для руководителей высшего звена, членов уставных органов компаний торгового права и государственного казначейства, директоров торговых компаний, менеджеров или тех, кто хочет занимать руководящие должности, для наилучшего использования их знаний и навыков в различных областях бизнеса.

Выпускники последипломного обучения Executive MBA приобретают комплексный взгляд на управление и развитие, совершенствуя свои знания, компетенции, навыки, и тем самым становясь известными специалистами и людьми на пути к достижению профессионального успеха. 

Основные модули постдипломного обучения по программе Executive MBA, основаны на конкретных потребностях управленческой практики, реализуются выдающимися специалистами (практиками) из Польши и из-за рубежа в системе case study.

#educationforsuccess

Ценится глобальными организациями

Сотрудничество и награды

flaga wielkiej brytanii
business graduates association

Мы входим в Ассоциацию MBA & BGA в Лондоне

flaga wielkiej brytanii

Apsley Business School in London

flaga wielkiej brytanii
aoec poland
złote logo collegium humanum

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA i LL.M.:

Moduły i uprawnienia dodatkowe

ciągnik rolniczy

Kwalifikacje rolnicze – Zarządzanie w Agrobiznesie

(zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 lit. c Ustawy a dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (z późn. zm).

górnictwo

Dozor Ruchu w Odkrywkowych Zakładach Górniczych

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego)

mężczyzna

Zarządzanie ryzykiem w IT

(zgodnie z ISO 31000).

praca komputerowa

Master of Public Administration (MPA) – Administracja publiczna

asystentka

Master of Public Health (MPH) – Zdrowie publiczne

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

menedżer finanse i rachunkowość

Menedżer ds. Finansów i rachunkowości

konsultacja

Menedżer ds. Marketingu internetowego

samolot na lotnisku

Menedżer ds. Zarządzania w turystyce

biznes woman

Menedżer Personal Branding i Public Relations

haccp

Menedżer ds. zespołu HACCP

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

odprawa zespołu

Menedżer ds. Oświaty – Organizacja i zarządzanie oświatą

(Rozporządzenie MEN z 27.10.2009- pełnienie funkcji dyrektora, szkoły, przedszkola i placówki oświatowej)

compliance manager

Compliance Manager

notatki

Menedżer ds. Design Thinking

audyt

Menedżer ds. Controllingu i audytu

menedżer

Menedżer ds. finansów, kadr i płac

miasto

Menedżer ds. Bezpieczeństwa

laboratorium

Menedżer ds. Monitorowania i prowadzenia badań klinicznych

psychotraumatologia

Psychotraumatolog

(Rozporządzenie MPiPS z dnia 7.08.2014)

rozmowa telefoniczna

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

przemysł zbrojeniowy

Auditor wewnętrzny przemysłu zbrojeniowego

(wg. wymagań PN-EN ISO 9001-2015).

modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych

(zgodnie ze standardem BPMN – ISO/IEC 19510).

przeprowadzanie audytu

Audytora Wewnętrznego Przemysłu Spożywczego i Sektora Pasz

wg. wymagań IFS oraz GMP+

haccp

Audytor i pełnomocnik ISO2200 oraz HACCP

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

analiza

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

praca przy komputerze

Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015

odcisk palca

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD)

(zgodnie z art. 37 ust. 5 RODO-Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

lekarz

Kierownik Podmiotu Leczniczego – Zarządzanie w ochronie zdrowia

(Art. 46 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654).

Назад
Далее

Он присоединится к
нашему общество

Зарегистрируйтесь сегодня на престижную программу MBA

позвоните нам

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny emba-warszawa.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Collegium Humanum

ул. Moniuszki 1A, 00-014 Варшава
REGON 381457997
NIP 5252765348
Номер 383 в реестре Министерства науки и высшего образования в Польше