Rekrutacja na edycję letnią 2019/2020

tel.: 608 800 461  ●  podyplomowe@humanum.pl

Executive
Master of Business Administration

Program i organizacja

#educationforsuccess

Moduły programu studiów podyplomowych Executive MBA

Czas trwania: 2 semestry, 60 ECTS

Tryb niestacjonarny (sobota/niedziela)

Terminarze zjazdów Executive MBA

 • Marketing
 • Zarządzanie mieniem państwowym
 • Ład korporacyjny
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie talentami i zasobami ludzkimi
 • Public Relations, Social Media i Brand Management
 • Etyka biznesu i CSR
 • Ekonomia menedżerska
 • Przywództwo i mentoring w biznesie
 • Prawo gospodarcze
 • Odpowiedzialność prawna członków zarządów (CEO), dyrektorów finansowych (CFO) i członków rad nadzorczych
 • Negocjacje i komunikowanie w biznesie
 • Etykieta i savoir vivre w biznesie
 • Psychologia zarządzania i decyzji menedżerskich

MODUŁY I UPRAWNIENIA FAKULTATYWNE
(DO WYBORU)

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień w ramach szkoleń i modułów fakultatywnych:

 • Zarządzanie projektami informatycznymi
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Procesy biznesowe (BPMN)
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne
 • Compliance i zarządzanie ryzykiem
– Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań PN-EN ISO 9001:2015
 Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  wg wymagań PN-EN ISO/IEC 27001:2017
– Inspektor Ochrony Danych
– Personal Branding i Public Relations
– Controlling i audyt
– Finanse, kadry i podatki w przedsiębiorstwie

WIZYTY STUDYJNE

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW