Rekrutacja na edycję wiosenną do 28 lutego 2019 r.

Executive
Master of Business Administration

Opłaty za studia

#educationforsuccess

System opłat za studia

Liczba wpłatWysokość wpłaty
1 wpłata roczna9.500 zł
2 wpłaty półroczne4.950 zł
4 wpłaty kwartalne2.600 zł
Wpisowe500 zł

Wpisowe 0 zł do 14 lutego 2019 r.

Wysokość opłat za studia nie ulegnie zmianie podczas trwania programu.

Opłaty fakultatywne

London Executive MBA Summit (Apsley Business School)– wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Apsley Business School w Londynie w Wielkiej Brytanii.

Prague Executive MBA Summit (Newton College) – wizyta studyjna w siedzibie Partnera studiów Executive MBA Newton College w Pradze w Czechach.

Opłaty fakultatywne są ustalane na bieżąco z ich organizatorem Partnerem studiów Executive MBA w zależności od liczby zainteresowanych wyjazdem (min. 10 osób).

Uczestnictwo w wyjazdach fakultatywnych London Executive MBA SummitPrague Executive MBA Summit jest dobrowolne.

Legalizacja i uwierzytelnienie dyplomu ukończenia studiów (dyplom w języku angielskim Apsley Business School w Londynie) poprzez uzyskanie Apostille (klauzula apostille) w The Legalisation Office, Foreign & Commonwealth Office w Wielkiej Brytanii wynosi: 480,00 Eur (płatność na podstawie faktury wystawionej przez Apsley Business School w Londynie)

 

Rachunek bankowy do wpłat za studia MBA

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW