Rekrutacja na edycję wiosenną do 30 stycznia 2019 r.

Executive
Master of Business Administration

Dyplomy i uprawnienia

#educationforsuccess

Absolwenci studiów podyplomowych Executive (MBA) otrzymują

W języku Polskim

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce i Ustawy Prawo o szkolnictwie Wyższym w Polsce)
  • certyfikat uzyskania kwalifikacji wykształcenia dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018, poz. 1182)
  • certyfikat o nadaniu tytułu zawodowego MBA

W języku Angielskim

  • dyplom Apsley Business School w Londynie (Wielka Brytania)

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodne z przepisami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce)

  • certyfikat o nadaniu tytułu zawodowego MBA

Fakultatywnie

Dyplom ukończenia studiów w języku angielskim ( Apsley Business School w Londynie) wraz legalizacją i uwierzytelnieniem poprzez uzyskanie Apostille (klauzula apostille) w The Legalisation Office, Foreign & Commonwealth Office w Wielkiej Brytanii.