Executive
Master of Business Administration MBA

#edukacjadlasukcesu

Dofinansowanie studiów

dyplom emba

Zachęcamy do zapoznania się z programami umożliwiającymi dofinansowania studiów podyplomowych na atrakcyjnych warunkach finansowych nawet do 100% opłaty za studia.

Dofinansowanie na studia podyplomowe kwalifikacyjne ze środków PARP

Baza usług Rozwojowych i Podmiotowy System Finansowania (PSF)

Więcej informacji na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dofinansowanie na studia I, II, stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji na stronie: https://www.pfron.org.pl/

Możliwość dofinansowania do 100% na studia podyplomowe, w tym: MBA, DBA, LL.M. Z wnioskiem o dofinansowanie występuje pracodawca.

Więcej informacji na stronie:

https://kfs.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/

Nieoprocentowane pożyczki na kursy, studia podyplomowe, staże i praktyki zawodowe udzielane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) poprzez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości (FRP). Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość umorzenia części pożyczki.

Więcej informacji na stronie https://open.frp.pl/

Dofinansowanie na studia podyplomowe do kwoty 4000,00 zł mogą uzyskać osoby zarejestrowane jako bezrobotne powyżej 45. roku życia. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych oraz do osób powyżej 45. roku życia.

Więcej informacji na stronie https://www.up.warszawa.pl/index.php/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-aktywizacji-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/finansowanie-studiow-podyplomowych

złote logo collegium humanum

Istnieje możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień i dyplomów w czasie trwania studiów MBA, DBA, DPH, DPA, LL.M., LL.D., MSc. oraz MPH

Moduły i uprawnienia dodatkowe

Administracja publiczna

Zasady i techniki sprzedaży produktów finansowych

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Trener umiejętności społecznych

Seksuologia

Quality Manager

Psychoonkologia

Psychologia wychowania i pedagogika Marii Montessorii

Psychologia wczesnego i średniego okresu szkolnego z terapią pedagogiczną

Psychologia transportu

Psychologia społeczna w zarządzaniu rozwojem organizacji

Psychologia pracy i zarządzanie personelem

Psychologia pozytywna

Psychologia kliniczna

Psychodietetyka

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów

Przygotowanie pedagogiczne

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Projektant kariery

Prawo gospodarcze i handlowe

Pomoc psychopedagogiczna i emocjonalna w procesie rehabilitacji i leczenia osób przewlekle chorych z elementami psychoonkologii

Podatki, finanse, kadry i płace

Personal Branding i Public Relations

Organizacja i zarządzanie oświatą

Office Manager

Ochrona środowiska

Neurologopedia

Master of Laws (LL.M.)

Master of Health (MPH) – Zdrowie Publiczne

Marketing internetowy

Koordynator ds. Dostępności

Komunikacja wizerunkowa

Key Account Management Academy

Innowacyjny HR Biznes Partner 4.0

Finanse i Rachunkowość w przedsiębiorstwie

Doctor of Laws (LL.D.) Legum Doctor – Prawo w biznesie

Doctor of Business Administration (DBA) – Zarządzanie w ochronie zdrowia

Doctor of Business Administration (DBA)

Dietetyka i psychologia zdrowia

Design Thinking

Cyberbezpieczeństwo

Controlling i Audyt

BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Asystent rodziny

Arteterapia w edukacji

Menedżer ds. Cyberbezpieczeństwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

(uprawnienia do pełnienia funkcji Starszego Inspektora ds. BHP)

Poprzednie
Następne

Rekrutacja

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny emba-warszawa.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.

Collegium Humanum

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Collegium Humanum w mediach