Executive
Master of Business Administration

Akredytacje i rejestry

#educationforsuccess

ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego

Collegium Humanum jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Collegium Humanum jest akredytowane przez Austriacką Agencję ds. Zapewnienia Jakości i Akredytacji w Wiedniu (Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ, Austria).

Association of MBA’s
and Business Graduates Association

Londyn, Wielka Brytania

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU EXECUTIVE MBA

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) realizowane z Apsley Business School w Londynie prowadzą do uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera oraz możliwości uczestniczenia w organizowanych przez niego zajęciach w Londynie (London Executive MBA Summit).

abs nawiązanie współpracy

PARTNERZY

PROGRAMU EXECUTIVE MBA

lgsb logo

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

ssm logo

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
 (Rzym, Włochy)

collegium humanum logo

ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa
REGON 381457997
NIP 5252765348
Nr 383 w Ewidencji Uczelni Niepublicznych MNiSW

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w obrębie domeny emba-warszawa.pl objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione.