Rekrutacja na edycję wiosenną do 30 stycznia 2019 r.

Executive
Master of Business Administration

Akredytacje

#educationforsuccess

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie to uczelnia niepubliczna utworzona na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

Partnerzy studiów

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) realizowane z Apsley Business School  w Londynie prowadzą do uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera oraz możliwości uczestniczenia w organizowanych przez niego zajęciach w Londynie (London Executive MBA Summit).