Rekrutacja na edycję wiosenną do 20 lutego 2019 r.

Executive
Master of Business Administration

Akredytacje

#educationforsuccess

Collegium Humanum-Szkoła Główna Menedżerska z siedzibą w Warszawie jest uczelnią niepubliczną utworzoną na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DSW.WUN.6010.1.2018.6.K.N.), wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych w Polsce pod numerem 383, posiadająca uprawnienia do kształcenia na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych.

PARTNER STRATEGICZNY

PROGRAMU EXECUTIVE MBA

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA) realizowane z Apsley Business School w Londynie prowadzą do uzyskania dodatkowego dyplomu brytyjskiego Partnera oraz możliwości uczestniczenia w organizowanych przez niego zajęciach w Londynie (London Executive MBA Summit).

PARTNERZY

PROGRAMU EXECUTIVE MBA

NEWTON COLLEGE: UNIVERSITY
OF APPLEID BUSINESS IN PRAGUE
(PRAGA, REPUBLIKA CZESKA)

LIMBURG GRADUATE SCHOOL of BUSINESS
(Maastricht, Holandia)

SWISS SCHOOL OF MANAGEMENT
 (Rzym, Włochy)