facebook-128

Aktualności

Promocja absolwentów Executive MBA

22 lutego 2018 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów Absolwentom studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration. Uroczystej promocji dokonali: JE prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c. Prezydent WSM, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie i Pan mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM w Warszawie.

Podczas uroczystości mowę gratulacyjną wraz z przemówieniem dotyczącym perspektyw zawodowych po uzyskaniu dyplomu EMBA wygłosił gość honorowy, Pan Maks Kraczkowski, wiceprezes zarządu PKO BP.

Studia Excutive Master of Business Administration prowadzone przez WSM kierowane są do kadry zarządzającej na najwyższych stanowiskach menedżerskich, a także właścicieli przedsiębiorstw. Ich ukończenie stanowi formalne potwierdzenie uzyskania najwyższych kwalifikacji i kompetencji menedżerskich na poziomie światowym i zdobycia wiedzy m.in. w zakresie zarządzania strategicznego, marketingu międzynarodowego, Przywództwa oraz globalnego biznesu.

Promocja Absolwentów Executive MBA


3 marca 2017 r. w Sali Senatu WSM w siedzibie Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie miała miejsce uroczysta Promocja absolwentów Elitarnego Programu Studiów Podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) Uroczystego aktu promocji dokonał JM Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki, , MBA, LL.M, MPH, Dr h.c. Rektor WSM w Warszawie wręczając absolwentom stosowne certyfikaty oraz świadectwa ukończenia studiów. Swoje słowa do absolwentów skierował również JE Mgr Radosław Dawidziuk Kanclerz WSM w Warszawie.
 

W uroczystości wśród zaproszonych gości udział wzięli m. in.: Pan mgr Tomasz Szmel Dyrektor Centrum Ds. Doskonalenia
i Kształcenia Ustawicznego WSM w Warszawie oraz Pani Dyrektor Elżbieta Jędruszczak.

 

Kadra